Dignity

Conrad Jun Tolosa

Ayon sa Genesis 1:26, ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos.