Redemption

Conrad Jun Tolosa

Ang kasalanan kailanman ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Banal na Diyos.