Ultimate Authority

Conrad Jun Tolosa

Ang politica ay agham ng gobyerno. Ito ay tungkol sa awtoridad, pamamahala, kapangyarihan at sa pagsasakop ng mga tao na namumuhay sa mga bansa, lipunan, munisipyo at barangay.