Investments

Conrad Jun Tolosa

Sinasabi sa Luke 12:48 na ang binigyan ng marami ay paghahanapan ng marami; ang pinagkatiwalaan ng marami ay hihingan ng mas marami.