Gospel at Evangelist

Conrad Jun Tolosa

Ang gospel ay ang sharing of good news. Subalit, ano ba ang mabuti sa good news na ito? Ano yung mabuting balitang hatid ng mga evangelists? – God sent His Son Jesus to save sinful men and women from their sins so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.