Gospel Witness

Conrad Jun Tolosa

May dalawang uri ng katotohanan ang nalalaman ng isang witness. Ang objective truth na ang laman ay ang salita ng Diyos at subjective truth na nakabase sa karanasan ng tao.