Gospel Tentmaker

Conrad Jun Tolosa

Si Apostle Paul ay ang ideal na manggagawa ng Panginoong Jesus. Kung kinakailangan niyang magtrabaho to support himself and his co-workers, okay lang sa kanya.