God is Immanent

Conrad Jun Tolosa

Ang Diyos ay napakalapit o immanent. Siya ay nananahan sa limitasyon ng panahon, espasyo at kaisipan ng tao.