Infinite Power

Conrad Jun Tolosa

Ang Diyos ay hari ng mga hari. Walang hindi nasasakop ang Kanyang kapangyarihan. At ang kapangyarihang ito ay walang katapusan. Napapanatili niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ang Kanyang salita.