Rebellion

Conrad Jun Tolosa

Sa sobrang dunong ni Satanas nakaya niyang paglalangan ang kanyang sarili. Naniwala siya na siya ay may malayang kalooban na katulad nang sa Diyos na walang makahahadlang.