Transformation

Conrad Jun Tolosa

Maliwanag na itinuturo ng Bibliya na tayong mga believers ay may tungkulin sa kaharian ng Diyos.