Relasyon

Conrad Jun Tolosa

Ang lipunan ay kapisanan ng mga mamamayan na namumuhay nang sama-sama.