Pag-ibig

Conrad Jun Tolosa

Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan at buong lakasĀ (Matthew 22:36-39; Luke 10:27).