Kapwa Ko

Conrad Jun Tolosa

Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Matthew 22:39.