Kaguluhan

Conrad Jun Tolosa

Nakasalalay ang kapayapaan o katahimikan ng isang lipunan sa distansya nito sa katotohanan.