Disciple’s Lifestyle

Conrad Jun Tolosa

Ang bagong disciple ni Cristo ay makikilala lamang natin ng lubos kung madalas natin siyang makasama. Anyayahan siya sa mga gawaing atin dinudulugan sa church. Kabalikat natin ang mga seryosong disciple-makers sa pagpapalago sa bagong mananamapalataya kay Cristo.